momencik

Najwyższej jakości urządzenia do pomiarów i sterowania stosowane w przemyśle.

Przetworniki ciśnienia są obecnie powszechnie stosowanymi w wielu gałęziach przemysłu urządzeniami, służącymi do proporcjonalnej zamiany ciśnienia jako jednostki fizycznej na proporcjonalny sygnał elektryczny, napięciowy lub prądowy.
Sygnał jednostki fizycznej odbierany jest przez czujnik ciśnienia a następnie jest przetwarzany i linearyzowany poprzez układ elektroniki w wyniku czego otrzymujemy proporcjonalny sygnał elektryczny dopowiadający wartości ciśnienia zadanego.

Obecnie najczęściej spotykanymi i jednocześnie powszechnie stosowanymi przetwornikami ciśnienia są dające napięciowy lub prądowy sygnał wyjściowy. Napięciowy sygnał wyjściowy w przetwornikach ciśnień określany jest jako 0...10 V. Sygnał prądowy opisywany jest 4...20 mA.

W budowie przetworników ciśnień stosowane są trzy różne technologie czujników:


tensometryczna – cienka warstwa na stali

Najlepszymi parametrami technicznymi charakteryzuje się technologia tensometryczna, ponieważ czujnik ciśnienia stanowi integralną część przyłącza procesowego przetwornika, do którego jest spawany technologią plazmową. Przetwornik nie posiada żadnych uszczelnień w systemie pomiarowym. Technologia ta zapewnia doskonałą stabilność długookresowa, powtarzalność i szeroki zakres kompensacji temperatury.

ceramiczna – gruba warstwa na ceramice

Przetworniki z sensorem ceramicznym stanowią alternatywę do przetworników wykonanych w technologii tensometrycznej, są polecane do zastosowań w systemach o łagodniejszych warunkach eksploatacyjnych i nie wymagających dużej dokładności.

piezo rezystancyjna

Przetworniki wykonane w technologii piezorezystancyjnej posiadają bardzo dobre charakterystyki techniczne, możliwość pomiaru niskich ciśnień i mogą być wykonywane w pojedynczych sztukach wg specyficznych wymagań klienta.
Przetwornik Ciśnienia NAT 8252
Przetwornik Ciśnienia ECT
Przetworniki ceramiczne ECT produkcji TRAFAG, renomowanego lidera rynku z Szwajcarii.

Przetwornik Ciśnienia ECT to typowy przykład wysokiej jakości przetwornika ceramicznego. Wykorzystanie technologii ceramicznej w połączeniu z brakiem uszczelnień w konstrukcji (korpus w całości jest spawany) sprawia, że typoszereg ECT ma bardzo szerokie zastosowania. Nadaje się do różnego typu instalacji dzięki szerokim możliwości pracy z mediami o dużych rozpiętościach temperatur.

poltraf
przetwornik ciśnienia
sonda hydrostatyczna
© 2016 Przetworniki Ciśnienia: Sondy Hydrostatyczne | Presostaty - Automatyka Pomiarowa | | Wykonanie: ProStrona.com | Mapa